Sen tắm cây TOTO cao cấp, Sen tắm đứng TOTO kiểu dáng đẹp

5,002,000 đ   6,100,000 đ

16,425,000 đ   20,030,000 đ

17,548,000 đ   21,400,000 đ

14,112,000 đ   17,210,000 đ

13,612,000 đ   16,600,000 đ