Bồn cầu âm tường, Bồn cầu treo tường TOTO kiểu dáng đẹp

7,380,000 đ   8,600,000 đ

10,725,000 đ   12,490,000 đ

7,823,000 đ   8,890,000 đ

9,011,000 đ   10,480,000 đ

13,310,000 đ   15,490,000 đ